See the e-mail in your browser
 
De Onderstroom Online

Welkom bij de Onderstroom

Welkom bij de Onderstroom Online, het nieuwsblad van de Arnhemse organisaties die zich hard maken voor uw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst en die van onze kinderen. In de Onderstroom Online kunt u lezen wat er in Arnhem ondernomen wordt door inwoners van Arnhem en waar u aan mee zou kunnen doen. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld voor het LuchtData project, het stop de biomassacentrale project of via de Onderstroom Online aanmeldpagina.
Download deze nieuwsbrief als PDF
de Onderstroom Online - Arjan Foto
 

2de editie van de Onderstroom Online

In deze eerste Onderstroom Online nieuwsbrief van 2020 leest u over de uitrol van het Arnhemse Burgermeetnetwerk (samen fijnstofmeters bouwen tijdens de LuchtData workshops), de voortgang van de strijd tegen de biomassacentrale van Veolia en ons gezamenlijk bezoek aan de Statenvergadering in het Provinciehuis in Arnhem op 15 januari, de landelijke acties die we ondernemen tegen de inzet van houtige biomassa voor energieproductie, de tweede Onderstroom Ontmoeting op 17 januari in De Stadskeuken waar we het opzetten van burgerparticipatie projecten zullen bespreken, het woonbotendossier en het 50 puntenplan van Urgenda.  Wij wensen u veel leesplezier!
 

Maar allereerst onze beste wensen!

De negen organisaties die verantwoordelijk zijn voor deze Online Nieuwsbrief zijn dankbaar voor de overweldigende steun die we vorig jaar hebben ontvangen en wensen u en uw dierbaren een geweldig en gezond 2020 toe. Wij gaan er ieder geval weer alles aan doen om die beste wensen mogelijk te maken!  

2019 is voor velen van ons een zeer intensief en veelbewogen jaar geweest met flink wat pieken en dalen. De biomassacentrale van Veolia op het IPKW was natuurlijk een ramp voor Arnhem en onze omgeving. De samenwerking die de stad vervolgens op touw heeft gezet om het gevecht aan te gaan tegen de opening van de centrale was geweldig om mee te mogen maken.

4000 handtekeningen op de petitie en 6000 e-mails met actualisatie- en intrekkingsverzoeken kreeg de raad en het college van de gemeente en de Provincie voor hun kiezen. Zowel tegen het Arnhemse bomenbeleid als de biomassacentrale werd online en fysiek onophoudelijk geprotesteerd waarvoor honderden Arnhemmers zich wekelijks bleven inzetten met als resultaat dat de Arnhemse politiek niet meer om de grote hoeveelheid kritiek heen kon en zich met een motie massaal achter de inwoners van Arnhem schaarden.  

De 230 vrijwilligers die zich aangemeld hebben voor het LuchtData Project om samen met ons een fijnmazig burgermeetnet van fijnstofmeters te bouwen was ook een grote opsteker. Uit alle hoeken van Arnhem kwam er steun, advies en enthousiasme op ons af en de eerste workshop was gezellig, leerzaam en een fijne voorbode voor de workshops van de komende maanden.   Negen organisaties die zich vol hartstocht inzetten voor een gezond, groen en eerlijk Arnhem hebben zich in 2019 verenigd in de Arnhemse Bomenbond. De afgelopen maanden is de samenwerking afgestemd en hebben we alles in gereedheid gebracht voor een strijdbaar 2020!
 
 
Arnhem Biomassacentrale Veolia IPKW
 

Stop de Biomassacentrale!

De Provincie Gelderland heeft eind vorig jaar aangegeven het eens te zijn met de 6000 e-mails die zij hebben ontvangen van Arnhemmers met het verzoek om de verstrekte vergunningen te laten actualiseren. Ze verzochten ons om de Provincie een half jaar uitstel te geven aangezien ze ook nog bezig zijn met het uitzoeken wat de PAS-uitspraak voor een consequenties heeft op de vergunningen van Veolia. Wij hebben daarop geantwoord dat we enkel akkoord gaan met uitstel indien Veolia de biomassacentrale uit zou laten staan gedurende die tijd vanwege de vele meldingen van overlast tijdens het proefdraaien. Veolia was niet bereid om de centrale uit te zetten. Johan Vollenbroek heeft hierop op 27 december namens twee van onze organisaties de Provincie officieel in gebreke gesteld en gaat nu een juridisch proces opstarten.
 
Monddood Actie Provinciehuis Arnhem op 15 januari van de Arnhemse BomenBond

Komt u ook op 15 januari?

 
De Provincie is nu wederom aan het tijdrekken met het uitstellen van het actualiseren en intrekken van de vergunningen en komt haar verplichtingen niet na waardoor de biomassacentrale van Veolia op dit moment onze bossen van de Veluwe aan het opbranden is en onze luchtkwaliteit in Arnhem aan het verpesten is met veel schadelijke gevolgen voor de gezondheid van onze gezinnen, de natuur, het milieu en daarmee onze toekomst. Wij laten dit natuurlijk niet op ons zitten en gaan de Provincieleden wat verstand influisteren tijdens de aankomende Statenvergadering.

Het is een “bezoek” aan het provinciehuis om de vergadering van de Provinciale Statenvergadering “bij te wonen”. Elke burger in Gelderland heeft namelijk het recht haar Statenvergadering bij te wonen (openbare vergadering). Het is de bedoeling dat we met zoveel mogelijk Arnhemmers op een rustige manier aanwezig zijn om aan te geven dat wij het niet pikken dat er zo met onze stad, gezondheid, bossen, belastinggeld en toekomst wordt omgegaan.

Wellicht kon u bij de vorige protestacties niet aanwezig zijn of voelt u zich geen actievoerder die op straat lawaai gaat maken, bent dan is dit de uitgelezen kans om toch een bijdrage te leveren.

Het is absoluut niet de bedoeling om lawaai te maken en we gaan alleen op een zeer respectvolle en rustige manier aanwezig zijn tijdens een openbare vergadering om aan te geven dat wij ons zorgen maken en deze zaak belangrijk vinden. We zullen dit doen in stilte of met zachte stem.
 
Wij kunnen uw steun heel goed gebruiken en zouden het fijn vinden als u ook komt. We verzamelen ons in het Provinciehuis aan de Markt in Arnhem om 13:00 uur, binnen bij de ingang. Wij zijn daar al aanwezig voor die tijd om u te verwelkomen. Komt u ook?
 
Deelnemers Draaiboek Bezoek Provinciehuis
 
Landelijke Federatie Tegen Biomassacentrales
 

Landelijke Federatie Tegen Biomassacentrales

Op vrijdag 21 december heeft de eerste ledenvergadering van de Landelijke Federatie Tegen Biomassacentrales plaatsgevonden in Utrecht. De federatie (www.the-fab.org) bestaat op dit moment uit 40 landelijke organisaties, ondersteund door 3 grote internationale organisaties die samen met 200 internationale organisaties tegen het verbranden van houtige biomassa voor energieopwekking knokken. Tijdens de ledenvergadering zijn de doelen, acties en werkgroepen bepaald. Het komende jaar kunt u flink wat georganiseerde verzetsacties verwachten.
Lees verder
 
 
de Onderstroom Ontmoeting - Burgerparticipatie
 

De 2de Onderstroom Ontmoeting

Op vrijdag 17 januari vanaf 16.00 uur vindt voor de tweede keer in de Stadskeuken de informele bijeenkomst De Onderstroom Ontmoeting plaats met als thema burgerparticipatieprojecten in Arnhem. De gemeente Arnhem wil haar burgers meer invloed geven op hun directe leefomgeving en wil burgerparticipatie stimuleren. Maar hoe betrek je zoveel mogelijk inwoners? Welke onderwerpen vinden zij belangrijk? Waar moet de (gemeentelijke) aandacht en het wijkbudget naar toe? Welk onderwerp vind jij belangrijk en leuk genoeg om een bijdrage aan te leveren? Iedereen die meer over burgerparticipatieprojecten wil weten of zelf er wat over kwijt wil is welkom bij de tweede ontmoeting. We gaan met elkaar in gesprek en luisteren naar goed geïnformeerde, deskundige inwoners en professionals. Zo ontdekken we samen de achtergrond van dit onderwerp en leer je meer over de burgerparticipatieprojecten in Arnhem.
Meer informatie
 
 

Burgerparticipatie Handvat

Eetbaar Arnhem heeft een leestip over burgerparticipatie: 80 tools for participatory development. Je leest hierin over burgerparticipatieprojecten, community building en voedselproductie. Dit is bovendien interessant als eventuele voorbereiding op de tweede Onderstroom Ontmoeting in de Stadskeuken.
 
 
Arnhemse BomenBond Strijd voor een Ecologisch Bomenbeleid
 

Strijd voor een Ecologisch Bomenbeleid

Eind augustus 2018 maakte het College van Burgemeester en Wethouders bekend dat zij een nieuw bomenbeleid wil ontwikkelen samen met de stad. Vijftien maanden later heeft het College een Bomenplan aan de gemeenteraad gestuurd. Bewoners hebben geen inspraak gehad op het plan zelf, wel werden inwoners gehoord.  
 
Het Bomenplan is in onze ogen onvolledig. Het is slechts een kaderplan en concrete maatregelen voor de komende 2 jaar ontbreken nog steeds. Dit blijkt ook uit de zeer beperkte financiële ruimte in de begroting voor een nieuw bomenbeleid. Men wil in totaal 385.000 euro inzetten voor het nieuwe plan, terwijl een aantal miljoenen per jaar nodig zijn om meer bomen te planten (meer schaduw), beter bomenonderhoud en maatregelen tegen de verdroging van de bomen en bossen in Arnhem te betalen.  
 
De inschatting dat het om miljoenen per jaar gaat  komt door de kosten van de aanplant van vele bomen per jaar, het verwijderen van oude wortelresten en het bodemgeschikt maken, de omzetting naar ecologisch beheer, meer menskracht voor de controle en toezicht op de uitvoering van het beheer en onderhoud, het maken en uitvoeren van herinrichtingsplannen om meer schaduw in de stad te krijgen, de invoering van een meldingsplicht en sanctioneren van overtredingen,  de hulp aan bosbeheerders om af te stappen van commerciële bomenkap, het opstellen en uitvoeren van maatregelen om de verdroging van bomen in de stad en in de bossen tegen te gaan en te voorkomen, de service aan burgers om hun bomen te behouden, het organiseren en beheren van een weesbos, het uitbreiden van educatie over bomenbewustzijn en nog heel veel ander maatregelen die de Arnhemse Bomenbond bepleit als reactie op het concept Bomenplan van de Gemeente.
Lees het actieplan van de Arnhemse Bomenbond
 
 
Klimaatzaak Urgenda - 50 puntenplan
 

Hoofddoel – 50 puntenplan Urgenda

Het rechterlijk bevel aan de Staat om de uitstoot van broeikasgassen door Nederland met 25 procent te verminderen voor het einde van 2020 blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad op 20 december 2019 beslist.
 
De rechtbank heeft Urgenda voor de derde keer (en definitief) in het gelijk gesteld. In de uitspraak stellen de rechters heel duidelijk dat “er een reële dreiging is op een gevaarlijke klimaatverandering waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven en/of verstoring van gezinsleven.”  
 
Wij Arnhemmers hebben mede dankzij deze uitspraak de mogelijkheid om van onze politieke bestuurders te eisen dat er beleid wordt gevormd en uitgevoerd wordt wat ten goede komt aan onze stad en onze gezinnen. Urgenda heeft een 50 puntenplan ontwikkeld om ons bestuur een handleiding te reiken zodat de veranderingen niet ten koste zullen gaan van Arnhem maar ons juist meerdere voordelen kunnen opleveren. Zij hebben dit plan samen met bijna duizend bedrijven ontwikkeld in samenwerking met een flink aantal wetenschappers. Ben je benieuwd hoe jij ook mee kunt profiteren? Stichting Arnhems Peil heeft het implementeren van het 50 puntenplan van Urgenda als één van de vijf hoofddoelen voor 2020 gesteld.
 
Ons doel is om deze oplossingen samen met onze stadsgenoten op een zo positief mogelijke manier door te voeren zodat we als stad zo weinig mogelijk lasten krijgen te voorduren en juist van de voordelen kunnen genieten die de energietransitie te bieden heeft. Energie besparen en voor duurzame oplossingen kiezen is namelijk leuk en kan naast geld opleveren vaak ook tot meer gezondheid, leefbaarheid, biodiversiteit en verwondering leiden.
 
Meer informatie over het 50 puntenplan van Urgenda
 
 
LuchtData Workshops – Samen fijnstofmeters bouwen
 

LuchtData Workshops – Burgermeetnet

In de vorige editie van “de Onderstroom Online” nieuwsbrief hebben we om een aantal vrijwilligers gevraagd die de eerste workshop kwamen testen. Op 21 december hebben we met 23 vrijwilligers proefgedraaid en het was een groot succes. Op dit moment hebben we al 35 van de beoogde 250 fijnstofmeters uitgerold. In januari worden de volgende 60+ meters uitgerold.

De eerst volgende workshops staan op zaterdag 11, 18 en 25 januari ingepland. De workshops zijn in de Stadskeuken van Arnhem (tegenover het stadshuis) en inloop is vanaf 10:30 uur. We zullen om 10:45 uur beginnen en zijn om 12:00 uur klaar. Per workshop kunnen we twintig Arnhemmers ontvangen. Bij de afgelopen proefworkshop zaten we binnen zeer korte tijd volgeboekt, mocht je een specifieke datum willen vastzetten dan is het verstandig om snel je plekje te reserveren:

Stap 1: Lees onze uitnodiging: arnhemspeil-uitnodiging-luchtdata-project-fijnstofmeter-bouwen.pdf

Stap 2: Maak 27,50 euro over naar NL93 TRIO 0788 8220 55 t.n.v. EDSP ECO onder vermelding LUCHTDATA en de gewenste DATUM en je EMAILADRES waarmee je je aangemeld hebt". (vervang het @ teken in "at")

Tijdens de workshop ontvangt u ook een handleiding zodat u deze thuis nog eens rustig kunt nalezen:
arnhemspeil-luchtdata-project-fijnstofmeter-handleiding.pdf

Ook hebben we een video’s met uitleg als niet alles van de workshop is blijven hangen:
Volledige video bekijken met uitleg over uw fijnstofmeter
Video uitleg bekijken met instructies hoe u de fijnstofmeter aan de wifi koppelt
Video uitleg bekijken hoe online uw fijnstofmeter registreert

De nieuwe data voor de workshops in februari zijn nu ook te boeken: Zaterdag 15 feb, 22 feb en 29 feb. Voor de deelnemers van buiten regio Arnhem hebben we speciaal een workshop op maat gepland waarbij u extra uitleg krijgt. We zullen o.a. uitleggen wat er nodig is om in uw eigen stad of dorp een fijnmazig burgermeetnet op te zetten. Deze workshop staat gepland op 7 maart. We horen graag of u daarbij kunt zijn. Aanmelden voor februari of maart gaat ook weer volgens stap 1 en 2 zoals hierboven omschreven.
Meer informatie over het LuchtData Project
 

Luchtdata zoekt het hoger op

Een korte toekomstblik op de luchtkwaliteit. Als het lukt gaan we “the World Wide Space” gebruiken. Jawel je leest het goed: Het KNMI heeft een satelliet gelanceerd die heel precies luchtvervuiling kan vastleggen. Iedere dag óók een foto van Arnhem. Op die dagelijkse foto zie je gassen als ozon, stikstofdioxide, koolmonoxide en grotere fijnstofconcentraties. En door die dagelijkse foto te combineren met de data uit onze meetsetjes op de grond zouden we een nog completer beeld kunnen krijgen van de luchtkwaliteit in de Arnhemse regio. Komt de vervuiling aanwaaien of komt het van lokale bronnen zoals bijvoorbeeld van de biomassacentrale van Veolia? Zodra alle 200 fijnstofsensoren uitgerold zijn (eind februari is de laatste LuchtData workshop) gaan we hiermee aan de slag. The sky is the limit.
The TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI)
 
Woonbotendossier Arnhem
 

Woonbotendossier Arnhem

In 2007 heeft de gemeente Arnhem vastgelegd dat er uiterlijk in 2012 een gewenste en veilige ligplaats geboden zou worden voor alle woonboten. Deze verplichting is destijds op papier gezet om te voorkomen dat woonbootbewoners in de illegaliteit zouden komen nadat de gemeente de bestaande plekken als ongewenst bestempeld had. De nationale ombudsman heeft door middel van een interventie het al jaren voortslepende woonbotendossier van de gemeente Arnhem losgetrokken.
 
In 2019 hebben we door middel van meerdere acties en gesprekken met de bewoners, de gemeente, de politieke partijen, het bestuur van de stad en de nationale ombudsman ervoor gezorgd dat de burgemeester nog voor het einde van het jaar een oplossing heeft beloofd en hij heeft wethouder Jan van Dellen de verantwoordelijkheid gegeven. De wethouder heeft zich er echter makkelijk van afgemaakt door vlak voor het einde van het jaar aan te geven dat hij geen mogelijkheden meer zag en enkel tot uitkoop kon overgaan. Indien de bewoners niet akkoord zouden gaan met zijn voorstel worden de ligplaatsvergunningen ingetrokken en hebben ze niets meer. Hij zet hiermee het mes op de keel van Arnhemmers die al sinds 2007 zwaar gedupeerd zijn door de gemeente Arnhem en bewust in een uitzichtloze situatie gedwongen zijn.
 
Ook de verantwoordelijke ambtenaar Thor Smits heeft meerdere malen aangegeven dat het een doelbewuste actie van de gemeente is geweest om de mogelijkheden die er wel waren de afgelopen jaren niet te benutten. Hij ging zelfs zover om toe te geven dat de gemeenteraad doelbewust de al vrijgegeven pot met geld teruggetrokken heeft waardoor de afgelopen jaren meerdere oplossingen onmogelijk zijn gemaakt. In de laatste visie op de Nieuwe Haven wordt ook eerlijk toegegeven dat er wel degelijk nog meerdere oplossingen mogelijk zijn.
 
Opmerkelijk was het dan ook dat bij het voorstel van de wethouder om onder chantage de uitkoopregeling bij de bewoners af te dwingen met als reden dat er geen mogelijkheden meer zouden zijn, de definitieve versie van de visie op de Nieuwe Haven was toegevoegd waar het tegenovergestelde in vermeld staat. Wij hebben als reactie op zijn voorstel een zeer duidelijke brief verzonden aan het college en de gemeenteraad om aan te geven dat we dit asociale voorstel niet accepteren en hebben de nationale ombudsman ingelicht.
 

Uitstootmeting Veolia door de ODRA

De OmgevingsDienst Regio Arnhem heeft eind vorig jaar de uitstoot van de biomassacentrale van Veolia gemeten en gepubliceerd. De resultaten in het meetrapport van de ODRA geven ons redenen om te twijfelen aan de betrouwbaarheid. Er is volgens het rapport om het half uur gemeten rechtstreeks op de pijp van de biomassacentrale van Veolia:
Uitstootmeting Veolia door de ODRA
Het is opmerkelijk dat een biomassacentrale die rond de 14 miljoen euro heeft gekost en een geautomatiseerd systeem heeft om een zo homogeen mogelijke aanvoer van biomassa te garanderen, dusdanig fluctueert dat binnen een half uur tijd de uitstoot van boven de vergunde norm tot onder de bepalingsgrens schiet. (Veolia verklaarde tijdens de hoorzitting bij de Provincie dat de aanvoer van biomassa automatisch gemixt werd afhankelijk van de kwaliteit van de biomassalevering)

Wij kunnen de resultaten niet anders uitleggen dan dat na de eerste keer meten de ODRA aan de operators van de biomassacentrale van Veolia heeft doorgeven dat ze boven de norm zaten en dat ze zo geschrokken zijn van de meetwaardes dat ze een wijziging hebben doorgevoerd om een beter resultaat te krijgen die per ongeluk een veel te groot verschil opleverde. Wij zijn geen experts maar we gaan ervanuit dat elke leek die naar deze resultaten kijkt (zie de grafiek) de conclusie zou moeten trekken dat hier iets niet klopt. Ons inziens is het niet geloofwaardig wat de ODRA hier presenteert. De directeur van de ODRA sommeerde ons ook om het bewijs van onze website te verwijderen waaruit duidelijk blijkt dat de ODRA zowel de Gelderlander als de indieners van klachten van verkeerde informatie voorzien heeft. Wij hebben dit natuurlijk geweigerd en hebben de heer Vlaander een duidelijke brief met onze reactie verzonden.
 
Arnhems Peil inspiratie voor de Amsterdammers en een ambassadeur voor het 40 puntenplan van Urgenda
 

Arnhem inspiratie voor Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft Arnhems Peil uitgenodigd om input te leveren voor de Amsterdamse Omgevingsvisie 2050. De organisatie presenteerde de Arnhemmers als een inspiratie voor de Amsterdammers en een ambassadeur voor het 40 puntenplan van Urgenda. Marloes heeft haar presentatie gegeven waarbij ze o.a. de acties van de negen Arnhemse organisaties en de Landelijke Federatie Tegen Biomassacentrales uitgebreid aandacht heeft gegeven.  
 
Na afloop kregen we haarfijn uitgelegd waarom de Gelderse gedeputeerde Jan van der Meer zo stellig blijft vasthouden aan zijn pro-biomassalobby verhaal ondanks de honderden wetenschappers die juist het tegenovergestelde beweren. Jan heeft een flink deel van zijn politieke carrière opgehangen en te danken aan zijn gepassioneerde promotietour voor het verbranden van houtige biomassa. Het vergt veel moed om nu toe te moeten geven dat het verbranden van houtige biomassa juist slecht voor onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst is en daarmee te erkennen dat er de afgelopen jaren miljarden euro's zijn opgebrand die we hadden moeten gebruiken om echt duurzame oplossingen te implementeren. Het zou niet alleen politieke zelfmoord zijn, het betekent ook dat hij zichzelf elke dag in de spiegel onder ogen moet komen met de wetenschap dat hij er mede verantwoordelijk voor is dat we er nu slechter voor staan dan ooit. Verhelderend momentje voor ons.
 
 

Vrijwilligers gezocht!

De actievoerders van de negen organisaties besteden veel van hun tijd aan alles waarover in deze Onderstroom Online geschreven is. Marloes van Arnhem Peil is er zelfs minder voor gaan werken. Extra ondersteuning kunnen we altijd goed gebruiken.

Zo is Behoud Bomen Arnhem bijvoorbeeld op zoek naar een nieuwe voorman. Mark Bosch heeft na 5 jaar bevlogen actievoeren besloten dat het tijd is om iemand anders de kans te geven. Beboud Bomen Arnhem is een hartstochtelijke werkgroep die opkomt voor de bomen in Arnhem en strijd tegen de biomassacentrale.

Ook Arnhems Peil kan verschillende vrijwilligers gebruiken, zoals een tekstschrijver, multimedia medewerker en social media beheerder, ondersteuning van bewoners die zich met zorgen melden, begeleider voor de LuchtData workshops, lobbyen bij politieke partijen.

Ook is het sinds kort mogelijk om Arnhems Peil financieel te ondersteunen. De IT-afdeling en het onderzoeks- en projecten bureau van Arnhems Peil heet Stichting EDSP ECO. Uit naam van deze stichting doen wij literatuur-onderzoek over bijvoorbeeld biomassa en bouwen wij de websites www.arnhemspeil.nl, www.biomassmurder.org en www.the-fab.org en oplossingen zoals het LuchtData Burgermeetnet. Daarnaast ondersteunen wij hiermee de 9 organisaties die zich voor een gezond, groen en eerlijk Arnhem inzetten naast de meerdere burgerinitiatieven.

Mocht u geen tijd hebben voor vrijwilligerswerk maar wel een financiële bijdrage willen doen dan kan dat op onderstaande rekeningnummer. Arnhems Peil ontvangt geen subsidie dus tot nu toe dragen wij de kosten zelf:
NL93 TRIO 0788 8220 55 t.n.v. EDSP ECO

Indien u ons blijvend wilt ondersteunen dan kunt u ook een Patreon worden: https://www.patreon.com/edspeco 

 
Vond je deze nieuwsbrief interessant om te lezen? De vorige van december 2019 was ook een hele interessante: https://www.arnhemspeil.nl/docs/2019-12-01-de-onderstroom-online-nieuwsbrief-december.pdf
 

Onze Actie Videos

 

RTV Arnhem - Arnhemse BomenBond

 
 RTV Arnhem - Arnhemse BomenBond kritisch over Bomenplan Arnhem
 
 

Inspraak Regionale Energie Strategie

 
Marloes Spaander - Inspraak Regionale Energie Strategie
 
 

Hart van Nederland - Protestactie IPKW

 
Hart van NL - Protestactie IPKW
 
 

Hart van NL - Schadelijke Uitstoot Veolia

 
Hart van Nederland - Schadelijke Uitstoot Biomassacentrale Arnhem