See the e-mail in your browser
 
De Onderstroom Online

Welkom bij de Onderstroom

Welkom bij de Onderstroom Online, het nieuwsblad van de Arnhemse organisaties die zich hard maken voor gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst en die van onze kinderen. In de Onderstroom Online kunt u lezen wat er in Arnhem allemaal gedaan wordt door inwoners van Arnhem en waar u aan mee zou kunnen doen. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft aangemeld voor het luchtdata project, het stop de biomassacentrale project of overige projecten.
Download deze nieuwsbrief als PDF
de Onderstroom Online - Paul Glastra
 

Eerste editie van de Onderstroom

In deze eerste editie leest u over het LuchtData Project (samen fijnstofmeters bouwen) en de workshops die gepland staan voor de aankomende weken, de voortgang van onze strijd tegen de biomassacentrale van Veolia op het IPKW, de landelijke acties die we ondernemen tegen de inzet van houtige biomassa voor energieproductie, de eerste Onderstroom ontmoeting op 20 december in De Stadskeuken waar we de Arnhemse Luchtkwaliteit zullen bespreken, de voortgang die we geboekt hebben t.a.v. het bomenbeleid van de gemeente Arnhem, de projecten waar u aan kunt deelnemen, een kort rondje politieke acties van de afgelopen maand en nog veel meer!
 

Het Arnhemse LuchtData Project

 
Meer dan 200 Arnhemmers hebben zich de afgelopen weken aangemeld om samen met ons een eigen fijnstofmeter te bouwen en deze thuis op te hangen met als doel om een fijnmazig meetnetwerk in de lucht te brengen waarmee we de fijnstofwaardes in onze stad online kunnen volgen.
 
Wij hebben ondertussen niet stilgezeten en dankzij een flinke sponsoring van TinyTronics zijn de fijnstofmeters een stuk goedkoper geworden (we krijgen ze nu voor 27,50 euro per stuk) en Attema heeft gratis alle omkastingen geleverd. Daarnaast hebben we een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente om het grootste deel van de kosten op zich te nemen waardoor de kosten per meter onder de tien euro zullen uitkomen. De goedkoopste fijnstofmeter van de luchtwachters in andere steden komen inclusief omkasting niet onder de 50 euro per meter uit. Volgens ons hebben we het dan ook niet slecht geregeld en was het de moeite waard om even te wachten.
 
Afgelopen week hebben meerdere politieke partijen een motie ingediend om onze aanvraag te steunen. We hebben dan ook goede hoop dat we zeer binnenkort met de workshops van start kunnen om de fijnstofmeters samen met jullie in elkaar te zetten. De eerste workshop vindt halverwege december plaats. Heeft u zich aangemeld voor een fijnstofmeter dan kunt u zich nu aanmelden voor de eerste workshop. Er zijn 20 plekken!
 
Meld je aan als vrijwilliger
 
 
Arnhem Biomassacentrale Veolia IPKW
 

Stop de Biomassacentrale!

De afgelopen maanden zijn de Arnhemse organisaties van de Onderstroom onafgebroken het gevecht aan gegaan met de biomassacentrale. We hebben die acties bijgehouden op de Stop de Biomassacentrale pagina en hebben een internationale website gebouwd die nu al duizenden keren per week bezocht wordt door mensen uit de hele wereld en die gebruikt wordt om advocaten, juristen, wetenschappers, journalisten en politieke leiders van de juiste informatie te voorzien. Als gevolg van onze acties hebben we de gemeenteraad van Arnhem weten te overtuigen van de desastreuze gevolgen van het verbranden van houtige biomassa voor onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst en heeft de overgrote meerheid voor de motie gestemd om de biomassacentrale een halt toe te roepen.
 
Nu we de gemeenteraad achter ons hebben staan, hebben we onze pijlen gericht op de Provincie Gelderland die verantwoordelijk is voor de vergunningen. Naast het publiceren van de animatievideo waarin uitgelegd wordt waarom biomassacentrales niet CO2-neutraal zijn, de overhandiging van 6000 actualisatie en intrekkingsverzoeken, de overhandiging van de 4000 handtekeningen, het opleveren van alle rapporten met informatie en de inspraakrondes tijdens de hoorzitting en de gesprekken met provinciale en gedeputeerde statenleden hebben we de strijd ook landelijk en internationaal opgevoerd.
 
Voor dit doel hebben we de Landelijke Federatie Tegen Biomassacentrales opgericht waar meer dan 35 organisaties lid van zijn en we dagelijks samenwerken met de allergrootste internationale spelers en veelvuldig in het nieuws zijn geweest. De resultaten liegen er niet om, de afgelopen weken zijn mede dankzij de anti-biomassa lobby meerdere moties in de Eerste en Tweede kamer ingediend. Een aantal van die moties zijn ondertussen aangenomen.
 
Hart van Nederland - Biomassacentrale in Arnhem
De Provincie Gelderland heeft aangegeven het eens te zijn met de 6000 e-mails die zij hebben ontvangen van Arnhemmers met het verzoek om de verstrekte vergunningen te laten actualiseren. Ze hebben ons gevraagd of we de Provincie een half jaar uitstel willen geven aangezien ze ook nog bezig zijn met het uitzoeken wat de PAS-uitspraak voor een consequenties heeft. Wij hebben geantwoord dat we enkel akkoord gaan met uitstel indien Veolia de biomassacentrale uit laat staan gedurende die tijd i.v.m. de vele meldingen van overlast tijdens het proefdraaien van afgelopen weken. 
 
Tijdens het proefdraaien hebben we op verschillende punten in Arnhem de fijnstofwaardes gemeten. Die waardes logen er niet om. Indien de wind richting Arnhem staat schieten de meters zelfs boven de 500 PM uit ondanks dat er op het moment van meten geen verkeer op de Pleijroute rijdt en we er vanuit gaan dat midden in de nacht en heel vroeg in de ochtend de meeste Arnhemmers hun houtkachel uit hebben staan. We hebben op die momenten ook video's en foto's gemaakt van de pijp van de biomassacentrale en we kunnen die waardes koppelen aan de uitstoot van de centrale. Op dit moment staat de biomassacentrale (op een enkele dag na) al bijna een week uit en wordt nagenoeg alleen de gascentrale gebruikt. Mochten jullie klachten ondervinden, kijk dan eerst even of de biomassacentrale actief is. Klik op de knop hieronder om te lezen hoe je kunt controleren of de biomassacentale actief is en wat je kan doen om een klacht in te dienen.
Overlast melden
 

De Onderstroom Ontmoeting

Op vrijdag 20 december vanaf 16.00 uur vindt voor de eerste keer in de Stadskeuken de informele bijeenkomst De Onderstroom Ontmoeting plaats met als thema de luchtkwaliteit in Arnhem. Helaas is de lucht in Arnhem niet altijd even goed. Iedereen die hier meer over wil weten of zelf er wat over kwijt wil is welkom bij de eerste ontmoeting. We gaan met elkaar in gesprek en luisteren naar goed geïnformeerde, deskundige inwoners en professionals. Zo ontdekken we samen de achtergrond van dit onderwerp en leer je wat je zelf kan doen voor een gezonde lucht in Arnhem.
 
Lees verder
 
 

Ecovrede is Verhuisd

Het was een lange en zware strijd voor Ecovrede om een nieuwe locatie te vinden maar uiteindelijk hebben zij een mooie locatie gevonden aan de Middachtensingel 1. De locatie is wat kleiner dan de loods bij de Nieuwe Haven dus het verhuizen was een uitdaging maar het is nu gelukt en Sine en Nelly, de beheerders van Ecovrede, gaan weer met goede moed verder. Ze gaan natuurlijk door met het ondersteunen van arme gezinnen met brood, spullen, dagbesteding en juridisch advies. Maar ook zijn ze druk met hun voedseltuin en is er op 7 december een bomenplantdag. Ze hebben 300 bomen die de grond in mogen. Het wordt een haag over de hele lengte van de tuin. Goed voor de vogels en voor microklimaat. Heb je zin om te komen helpen? Het is op zaterdag 7 december. Ze zoeken een chauffeur om de bomen te halen tussen 12 en 1u. Vanaf 15u is iedereen welkom bij Ecovrede Gaard om te helpen planten. Meld je aan via ecovredeaarde@gmail.com
 
 

Strijd voor een Ecologisch Bomenbeleid

Eind augustus 2018 maakte het College van Burgemeester en Wethouders bekend dat zij een nieuw bomenbeleid wil ontwikkelen samen met de stad. Na vijftien maanden heeft het College een Bomenplan aan de gemeenteraad gestuurd. Bewoners hebben geen inspraak gehad op het plan zelf, wel werden inwoners gehoord. Het Bomenplan is in onze ogen onvolledig. Het is slechts een kaderplan en concrete maatregelen in 2020/21 ontbreken nog steeds. Dit blijkt ook uit de zeer beperkte financiële ruimte in de begroting voor een nieuw bomenbeleid in en na 2020. De Arnhemse Bomenbond heeft het afgelopen jaar non stop actie gevoerd voor een beter bomenbeleid.
 
Ook in de maand december zal de Arnhemse Bomenbond inspreken in de gemeenteraad en veel bomenliefhebbers duidelijk aanwezig laten zijn in de raadszaal tijdens de vergaderingen. Ook de rechtszaken tegen de gemeente i.v.m. het niet ontvankelijk verklaren van veel Arnhemmers in bezwaarschriftprocedures en het niet-beantwoorden van WOB-verzoeken worden in december voortgezet. Klik op de knop hieronder om de samenvatting van de aanbevelingen van de Arnhemse BomenBond te lezen.
Actieplan Arnhemse BomenBond
 
 
Arnhemse BomenBond - Pamflet Geen Woorden Maar Daden
 

Woonbotendossier Arnhem

In 2007 heeft de gemeente Arnhem vastgelegd dat er uiterlijk in 2012 een gewenste en veilige ligplaats geboden zou worden voor alle woonboten. Deze verplichting is destijds op papier gezet om te voorkomen dat woonbootbewoners in de illegaliteit zouden komen nadat de gemeente de bestaande plekken als ongewenst bestempeld had. De nationale ombudsman heeft doormiddel van een interventie het al jaren voortslepende woonbotendossier van de gemeente Arnhem losgetrokken.
de Onderstroom Online - Woonbotendossier Gemeente Arnhem
In 2019 hebben we doormiddel van meerdere acties en gesprekken met de bewoners, de gemeente, de politieke partijen, het bestuur van de stad en de nationale ombudsman ervoor gezorgd dat de burgemeester beloofd heeft nog voor het einde van het jaar te komen met een oplossing. Ook dit jaar hebben we weer meerdere oplossingen aangeboden. Afgelopen week heeft de gemeente Arnhem ons laten weten dat ze wederom een voor wonen bestemde ligplaats op ons advies heeft aangeschaft waardoor er ruimte vrij komt om minimaal twee maar mogelijk drie extra ligplaatsen te creeeren.
 
 

Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs

Op vrijdag 29 november was in het stadhuis van Arnhem de prijsuitreiking van de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs. Dirk was een man die keihard vocht voor een duurzaam Arnhem. In nagedachtenis van hem wordt jaarlijks een prijs van 5000 euro uitgereikt aan een duurzaam Arnhems initiatief. Uit 19 inzendingen (waaronder Arnhemse Peil en Behoud Bomen Arnhem) waren er 3 nominaties: Stichting RecaP, Hergebruik van hout en gereedschap; De Blauwe Tomaat, Distributie van afgekeurd en overgebleven voedsel; Fashion Held in Common van ArtEZ, Verbouw vlas en productie van linnen in Arnhem. Stichting Recap heeft als zeer terechte winnaar de prijs in ontvangst mogen nemen. Het was een geweldige avond!
 
 

Leestip: De Waarde van Bomen

Bloei! in Arnhem is hèt online startpunt voor iedereen die op de hoogte wil blijven van duurzaam nieuws uit Arnhem en omgeving en in de Onderstroom Online van December hebben ze een leestip voor ons aangeleverd.
 
In het voorwoord van het boek 'The Healing Power of Forests 'van de inspirator voor Tiny Forests, Akira Miyawaki, schrijft hij over de verwoestende werking van een grote aardbeving die plaatsvond in Japan. Heel opmerkelijk was dat er veel minder schade was op plekken waar veel bomen stonden. Dat heeft hem doen besluiten om bomen nader te onderzoeken. Dr. Miyawaki herstelde op meer dan 1.700 plekken het oerbos met inheemse bomen.
 
Dit boek beschrijft de wetenschap, filosofie en praktijk van de Miyawaki plantmethode en benadrukt het belang en de veerkracht van inheemse bossen. Hij daagt ons uit om inheems bossen te planten, die bijdragen aan een duurzame levenswijze, voordat het te laat is. Inheemse bossen zijn veerkrachtiger en zijn beter opgewassen tegen het veranderde klimaat, dan bossen met veel exoten. Ook tsunami’s zijn minder verwoestend waren geweest op plekken waar bomen stonden.
http://www.worldsbestnews.nl/miljard-bomen-tsunami-pakistan/
 
Bomen reguleren de regen Bomen wekken lokale regenbuien op. Doordat we zoveel bossen gekapt hebben, is de normale waterhuishouding verstoord geraakt. Dat is een van de redenen waarom we nu zulke heftige regenbuien krijgen.
 
Koop het Boek
 

Onze Actie Videos

 

Vergroeningsactie Blauwe Golven

 
Vergroeningsactie Blauwe Golven Arnhem
 
 

Voorlichting over Houtrook

 
Voorlichting over Houtrook
 
 

Inspraak Klimaatakkoord

 
Inspraak Klimaatakkoord
 
 

Arnhemse Luchtwachters

 
Omroep Gelderland - Arnhemse Luchtwachters
 
 

Zorgen om Effecten Biomassacentrales

 
1 Vandaag - Steeds Meer Zorgen om Effecten Biomassacentrales
 
 

Samen Fijnstofmeters Bouwen

 
Omroep Gelderland - Samen Fijnstofmeters Bouwen
 
 

Arnhemse LuchtData Project

 
Arnhems Peil - LuchtData Project
 
 

Protestactie Biomassacentrale Veolia

 
Omroep Gelderland - Protestactie Openingsdag Biomassacentrale Veolia Arnhem